Boechout

Zitting van 27 juli 2021

Van 09:00 uur tot 11:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Tijdelijke ondersteuning dienst Omgeving - Lastenboek - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

 

BESLUIT

Enig artikel

De plaatsingsprocedure voor " Tijdelijke ondersteuning van de dienst omgeving " wordt stopgezet.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Permanente ondersteuning dienst Omgeving

 

BESLUIT

Enig artikel

Na onderhandeling en gelet op de aangeboden marktconforme prijzen beslist het college van burgemeester en schepenen om de opdracht tot permanente ondersteuning van onze dienst Omgeving te gunnen aan Permit Consult CommV tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-Kwartaal 3 - Verzoekschrift ingediend door NV Sit Media - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 24 september 2021 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door N.V. Sit Media, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020-kwartaal 3.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group (Base Company) - Aanslagjaar 2014 - Betekening van voorziening in cassatie

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de betekening van voorziening in cassatie dd. 12 juli 2021 door gerechtsdeurwaarder Courboin op verzoek van Telenet Group tegen het arrest van 9 april 2019 van het hof van beroep te Antwerpen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een procedure op te starten bij het Hof van Cassatie.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2020 - Verzoekschrift ingediend door Telenet Group nv - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 24 september 2021 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door Telenet Group nv, tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2020.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van  de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2020 - Verzoekschrift ingediend door Proximus nv - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 17 september 2021 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door Proximus nv, tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2020.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Watersnood - Noodhulp aan het Rode Kruis

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 13.500 euro te schenken aan het Rode Kruis om de slachtoffers van de watersnood te helpen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

IKA - Verslagen van de Raad van Bestuur van 22 februari 2021, 22 maart 2021 en 19 april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van 22 februari 2021, 22 maart 2021 en 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

IKA - Verslag van de algemene vergadering van 15 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 15 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Aanvraag muziekactiviteit De Pelikaan - 31 juli 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een optreden te

organiseren op het terras van café De Pelikaan in Vremde op zaterdag 31 juli 2021 van

20.00u tot 22.00u.

Artikel 2

Het maximaal toegestane geluidsniveau is 95 dB(A). Dit geluidsniveau moet de volledige

activiteit gemeten worden en zichtbaar zijn, minstens voor de geluidsverantwoordelijke.

Het is aangeraden om gratis oordopjes ter beschikking te stellen van de bezoekers.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Delhaize Parking Cup 1 augustus 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van de Delhaize Parking Cup op 1 augustus 2021 zoals omschreven in het aanvraagdossier en met inachtneming van de op dat moment geldende corona-veiligheidsmaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Vremde Feest - van 6 t.e.m. 8 augustus 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een vuur theater en een optreden op vrijdag 6 augustus 2021. Betreffende het geluidsniveau en drankverbruik handhaaft de organisatie een uitdoof scenario.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een ambachten- en snuisterijen markt op zaterdag 7 augustus 2021.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een fuif op zaterdag 7 augustus 2021 volgens de geldende corona maatregelen.

Betreffende het geluidsniveau en drankverbruik handhaaft de organisatie een uitdoof scenario.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een koers op rollen op zondag 8 augustus 2021.

Artikel 5

Het einduur van al de activiteiten is 01.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Inrichten van een speelstraat -  Schransstraat op 29 augustus

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het inrichten van een speelstraat in de Schransstraat op 29 augustus.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht aan de werf tot het leveren van nadarbarelen en verkeerssignalisatie zoals beschreven in het politieadvies.

Artikel 3

Er dient steeds een minimale doorgang van 4 meter vrij blijven voor de hulpdiensten.

Artikel 4

De organisatie dient de buurtbewoners vooraf in te lichten van het inrichten van de speelstraat en de beperkingen aan mobiliteit die hieruit volgen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Verslag cultuurraad 09/06/2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Nutuitbr2021-012 (72) Werken Fluvius - Sint-Bavoplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan Fluvius om een zwaardere voedingskabel te voorzien omwille van het gegeven dat de termijn van 5 jaar na de heraanleg nog niet verstreken is.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

AWV - Periodiek overleg 18/05/2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Verk.21/032 (84) Verkeersbordendatabank - update

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om de verkeersbordendatabank te laten nakijken door 2 vrijwilligers van de mobiliteitsraad tegen voorgestelde forfaitaire vrijwilligersvergoeding en hen toegangsrechten toe te kennen voor de duur van de opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Natuur - Gunning aanbesteding onderhoud gemeentelijke parken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergelijking van de offertes, opgesteld door de dienst omgeving, goed.

Artikel 2

Bovenvermelde opdracht is opgesplitst in verschillende percelen en wordt als volgt gegund:

A. Biesbesbos

Perceel 1 en perceel 3 worden gegund aan Buiten-Gewoon Tuinwerken.

Perceel 2 wordt gegund aan Buiten-Gewoon Tuinwerken.

 

B. Alexianenbos

Perceel 1 wordt gegund aan Buiten-Gewoon Tuinwerken.

 

C. Park uitbreiding Biesbesbos (Park Van der Auwera)

Perceel 1 wordt gegund aan Buiten-Gewoon Tuinwerken.

 

D. Eikenbosje

Perceel 1 wordt gegund aan Buiten-Gewoon Tuinwerken.

Artikel 3

De gunning wordt aan de deelnemende firma's overgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning voor een exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Spokenhofstraat 26 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning bijstellen verkaveling - Berthoutstraat 123 - Bijstelling verkavelingsvergunning: samenvoegen van lot 3 en lot 5

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Broechemsesteenweg 33 - Aanleggen van een openluchtzwembad en verhardingen + installeren van een warmtepomp

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Dorpsplaats 5 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte en bouwdiepte van het hoofdgebouw en van de vereiste parkeeraantallen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 2 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Breemlaan 12 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Fruithoflaan 3 - Regularisatie van het bouwen van een afdak aan een eengezinswoning (HOB), van een kippenhok, een serre en 3 tuinbergingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 33A - Aanleggen van openluchtzwembad, regularisatie en aanleggen van verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 45 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 70 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verhardingen en een zwemvijver

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Olieslagerijstraat 14B - Slopen van gebouwen, bouwen van 3 gebouwen, aanleg van minigolfterrein met speeltuin en parking, regularisatie van vellen hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 63 - Slopen van tankstation met aanhorigheden en bedrijfswoning, vellen van 1 hoogstamboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pietingbaan 67 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen van dakkapel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 203/2 – Functiewijziging van fc wonen (gelijkvloers - app B02) naar fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (tandartspraktijk)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 420 - Voorgevelwijziging: 2 garagepoorten vervangen door ramen en regularisatie van aanleggen verharding in de tuinstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Van der Grachtstraat 33 - Aanleggen van een openluchtzwembad en regularisatie van aanleggen verhardingen in de zij- en achtertuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 85 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte hoofdgebouw bij de regularisatie van verbouwen eengezinswoning (OB) en van reliëfwijzigingen-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 18 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 149 - Regularisatie van vellen hoogstambomen en ontbossen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 5 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en exploitatie van een glastuinbouwcomplex

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ministeriële besluit van 14 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Bouwberoep - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen en wijziging van vegetatie, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en exploitatie van een glastuinbouwcomplex

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ministeriële besluit van 14 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Attest verdeling - Lazerijstraat 10

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Vellen bomen - Heuvelstraat 35 - 9 coniferen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste twee bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, en van de 2e grootteklasse (6-12m) vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Vellen bomen - Janssenlei 1 - 1 Esdoorn

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <16/18>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De boom dient van de 2e grootteklasse te zijn (6-12m).

De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Vellen bomen - Kerkweg - Es

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Pensioen personeelslid

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021