OCMW Boechout

Zitting van 19 december 2022

Van 20:00 uur tot 20:20 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Christel Naenen, Ines De Keulenaer, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 november 2022 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 28 november 2022 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Kennisname van het ontslag van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

 

KENNISNAME

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de e-mail van mevrouw Godelieve Geerinck waarbij zij haar ontslag indient per 1 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Aanstelling van een opvolgend lid voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

2 onthoudingen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de voordrachtakte van kandidaat-lid mevrouw Annie Van Weert voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en keurt het onderzoek van de geloofsbrieven goed.

Artikel 2

Mevrouw Annie Van Weert wordt aangesteld als lid voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 december 2022

 

Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW en de kredieten 2023 - Stemming

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2022, vast.

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de kredieten voor 2023 vast.

Artikel 3

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020, worden via het digitale loket ter beschikking gesteld aan toezicht.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Punt bijlagen/links Bijlage 4_Overzicht_verbonden_entiteiten.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 5_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage 6_Investeringen_MJP2022.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse_2022.pdf Download
Bijlage 2_Doelstellingenboom_2020_2025_Aanpassing_2022.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2022.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Amendement - Aanpassing huishoudelijk reglement voor de raad van maatschappelijk welzijn - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 december 2022

 

Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - Aanpassing - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het gewijzigd huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, inclusief het goedgekeurd amendement, wordt met ingang van vandaag goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2022
Punt bijlagen/links Huishoudelijk reglement RMW_20221219.pdf Download