Boechout

Zitting van 26 september 2023

Van 11:20 uur tot 11:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 september 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2023

 

Projectoproep noodwoningen 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord met het indienen van de projectoproep noodwoningen en de aanpassing van het meerjarenplan zoals voorgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2023

 

Patrimonium - Gronden hoek Vremdesesteenweg/Lindelei - Verkoop - Aanvaarden bod

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau aanvaardt het bod van 480.500 euro van de heer Bytebier voor de aankoop van de 3 percelen, kadastraal bekend als 2e afd. sie B nrs. 62g, 62h, 62 k met een totale oppervlakte van 2.645 m² volgens de kadastrale leggers.

Artikel 2

Het vast bureau geeft opdracht aan notaris Stéphane Van Roosbroeck tot het opstellen van de verkoopakte en deze onverwijld te verlijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2023

 

Vaststelling kandidaten coördinator burger en welzijn

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2023