Boechout

Zitting van 20 juni 2023

Van 09:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Vraag om inzage door gemeenteraadslid - goedkeuring

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan gemeenteraadslid Sven Snyders in het kader van het inzagerecht van gemeenteraadsleden volgende documenten te bezorgen:

        de klacht van raadslid Lode van den Brande

        het antwoord geformuleerd door het college op 13 juni 2023

Het Agentschap heeft nog geen antwoord bezorgd op het standpunt van het college.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Vaststelling kandidaten Deskundige OWM 2023-13

KENNISNAME

Enig artikel

Er zijn geen kandidaten die gereageerd hebben op de vacature voor een deskundige openbare werken en mobiliteit - voltijds - contractueel - B1-B3. Bijgevolg zullen geen kandidaten worden opgeroepen voor deelname aan de aanwervingsproeven.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Jaarmarkt Vremde op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jannes Vermeesch van Vremde Feest voor het organiseren van de Jaarmarkt van Vremde in Park Bisenweijke op vrijdag 11 augustus 2023 om 18u tot zondag 13 augustus 2023 om 24u. De opbouw start op 9 augustus 2023 om 6 u. en de afbraak eindigt op donderdag 17 augustus om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het volgende geluidsniveau:

- op vrijdag van 20u30 tot 22u00: 100 dB(A),

- op zaterdag van 16u00 tot 03u00 live optreden: 100 dB(A) en fuif (95dB(A)

- op zondag van 17u. tot 1 u.: 95dB(A)

mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Broechemsesteenweg in Vremde(ter hoogte van het Bisenweijke park op de Broechemsesteenweg aan beide kanten van de rijbaan tot aan huisnummer 9)

Periode van de inname: van donderdag 10 augustus 2023 om 6u. tot maandag 14 augustus om 8u.

Type van de inname: parkeerverbod

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 6

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

Artikel 8

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf woensdag 9 augustus 2023 en dient uiterlijk op 14 augustus 2023 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Moederdagdisco op dinsdag 15 augustus 2023 op de terreinen van het Biesbesbos

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Mila Van der Velden van Gidsen Boechout voor het organiseren van een Moederdagdisco op de terreinen aan het Biesbesbos op dinsdag 15 augustus 2023 van 14 tot 22u. De opbouw start op maandag 14 augustus 2023 om 9u. en de afbraak eindigt op woensdag 16 augustus 2023 om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) tussen 18 en 22u. toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Boechout danst salsa op zondag 27 augustus 2023 op het Jef Van Hoofplein

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pascal Tilborghs van Salsa lovers voor het organiseren van Boechout danst salsa op het Jef Van Hoofplein op zondag 27 augustus 2023 van 8 tot 20u. De opbouw start om 6u. en de afbraak eindigt om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Rondrit oldtimers brandweer op zondag 27 augustus 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jan De Pauw van Blusch Maatschappij Wommelghem voor het organiseren van een rondrit van oldtimers van de brandweer door de straten van Boechout op zondag 27 augustus van 10u. tot 10u30. De opbouw start om 9u55 en de afbraak eindigt om 10u35. Zij passeren in volgende straten: Weverstraat / Dorpsplaats / Boomkensstraat / Broechemsesteenweg tussen 10u en 10u30.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Speelstraat Alexianenweg van maandag 28 tot en met woensdag 30 augustus 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Annelies Beterams van buurtcomité Alexianenweg voor het organiseren van een speelstraat in de Alexianenweg van maandag 28 augustus 2023 om 14u. tot woensdag 30 augustus om 21u (elke dag van 14 tot 21u.) De opbouw start op 28 augustus om 13u30 en de afbraak eindigt op 30 augustus om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Alexianenweg 17 tot 27

Periode van de inname: van maandag 28/8 om 12u. tot woensdag 30/8 om 23u.

Type van de inname: parkeerverbod ter gelegenheid van een speelstraat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Wagens kunnen niet parkeren ter hoogte van de huisnummers 17 t/m 27

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 4

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Motorcross evenement op zaterdag 2 en zondag 3 september 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming aan Dennis Dierckx van BCD MX team voor het organiseren van een motorcross evenement in de Pietingbaan in Vremde van zaterdag 2 september 2023 tot zondag 3 september 2023.

Het college volgt hierbij het negatief advies van de coördinatie Minos (zie advies in bijlage).

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Erkenning sportvereniging The Flying B's

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige erkenningsaanvraag als startende vereniging van The Flying B's goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Project Zorgzame Buurt - stand van zaken en budgetwijziging

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van het project zorgzame buurt 'Van Eiland naar Wij-land'

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde budgetwijziging goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Cursus pakket LBC 2023-2024

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst senioren voor het organiseren van cursus tablet/smartphone, cursus 'aan de slag met computer', cursus 'veilig online' en cursus 'Spaans op reis' in samenwerking met LBC in een leslokaal van de academie en/of in het benedenlokaal van de Bunderhoeve.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Verslag vergadering SAR 5 mei 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 5 mei 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Princiepsbeslissing - Boechoutbon

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het opnieuw in het leven roepen van de Boechoutbon maar nu als gemeentelijke cadeaubon die kan aangekocht worden.

De medewerker lokale economie krijgt groen licht om dit dossier verder uit te werken in samenwerking met de andere diensten zoals communicatie en financiën.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Natuur - Project Levend Water - subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project "oproep voor levend water" van VMM. Een vooraanmelding wordt ingediend.

In september 2023 wordt het volledige project ingediend. Bij toekenning van de middelen dient er hiervoor in 2024 budget voorzien te worden, indien mogelijk gespreid over de verschillende partners.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Provincies Antwerpen - Het Pandschap - Samenwerkingsovereenkomst

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de dienst omgeving om contact op te nemen met de dienst Wonen van de Provincie Antwerpen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Boechout, de provincie Antwerpen en Het Pandschap Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Attest verdeling - Lijsterstraat

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Jan Frans Willemstraat 72 - Verkavelen van 1 perceel voor gesloten bebouwing

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dr. Theo Tutsstraat 45 - regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lazerijstraat 18 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 51 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en bouwhoogte van hoofdgebouwen en de dakvorm van bijgebouwen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Omgevingsberoep - Spokenhofstraat 26/Mussenhoevelaan 123/Konijnenbergstraat 2 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de niet-inwilliging van het omgevingsberoep door de deputatie op 1 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Omgevingsberoep - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (reliëfwijzigingen, aanleggen verhardingen) + de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergadering van de POVC en vaardigtniemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Dading medewerker Vrije Tijd

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 28/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.