AGB Boechout

Zitting van 18 december 2023

Van 19:30 uur tot 19:36 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, leden raad van bestuur

Jan Geudens, secretaris

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, leden raad van bestuur

 

Lid raad van Bestuur Christel Naenen vervoegt de vergadering vanaf punt G.2

Lid raad van Bestuur Willy Van Genechten vervoegt de vergadering vanaf punt G.3

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

AGB - Notulen van de raad van bestuur van 23 oktober 2023 - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur van het AGB keurt de notulen van 23 oktober 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2023 - Stemming

Stemming

11 stemmen voor

Koen T'Sijen, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Ria Van Den Heuvel, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad van bestuur keurt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023,de aangepaste kredieten voor 2023 en de vastgestelde kredieten voor 2024 van het autonoom gemeentebedrijf goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025_AGB.pdf Download
Bijlage 4_Investeringen_MJP2023_AGB_Boechout.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Meerjarenplan_AGB_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Ria Van Den Heuvel, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur van het  AGB keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Boechout, zoals toegevoegd in bijlage, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023