Boechout

Zitting van 31 oktober 2023

Van 10:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 31 oktober 2023

 

Opheffingsbesluit onbewoonbaarverklaring - Alexander Franckstraat 197 - Boechout 1e afdeling sectie C 188P

 

BESLUIT

Artikel 1

Het besluit van de burgemeester van 5 oktober 2022 inzake onbewoonbaarheid wordt voor de woning Alexander Franckstraat 197 te 2530 Boechout opgeheven. Deze woning is kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nr. 188P.

Artikel 2 

De eigenaars van de woning zullen een afschrift van dit besluit krijgen met een aangetekende brief. Tevens wordt een eensluidend verklaard afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan de noodplanningsambtenaar.

Artikel 4

De woning wordt op datum van dit opheffingsbesluit geschrapt van de gewestelijke inventarislijst van onbewoonbaar verklaarde woningen.

Artikel 5

Dit besluit doet geen uitspraken over stedenbouwkundige verplichtingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/11/2023