AGB Boechout

Zitting van 28 juni 2021

Van 19:30 uur tot 19:40 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Fernando Marques da Silva, leden raad van bestuur

Frank Coenen, secretaris

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, Christel Naenen, Filip Peeters, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen, leden raad van bestuur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

AGB - Notulen van de raad van bestuur van 26 april 2021 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur van het AGB keurt de notulen van 26 april 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 - Stemming

 

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

4 stemmen tegen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2020 van AGB Boechout vast volgens de

vennootschapswetgeving.

Artikel 2

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2020 van AGB Boechout vast volgens BBC- regelgeving.

Artikel 3

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot resultaatsverwerking, waarbij het resultaat van -€ 356.468,37 wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links AGB Boechout - Jaarrekening 2020.pdf Download