Boechout

Zitting van 02 februari 2021

Van 12:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Principieel besluit - Aanpassing MJP ZORA Werkt

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan ZORA Werkt, zodoende het aangepaste meerjarenplan kan worden goedgekeurd tijdens het beheerscomité van vrijdag 5 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021