Boechout

Zitting van 15 juni 2021

Van 12:00 uur tot 12:05 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

Rudi Goyvaerts, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1.Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

G.2.Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2021 - Stemming

 

Financieel directeur

G.3.Jaarrekening 2020 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.4.Patrimonium- Beëindiging pachtovereenkomst Hellestraat - afdeling 1 sectie B nr. 26 - Stemming

 

Welzijn

G.5.Stopzetting Samenwerkingsovereenkomst het Twinkeltje - OCMW Borsbeek - Stemming

G.6.Samenwerkingsovereenkomst Maanwandelaars - voedselpunt en naaiatelier - Stemming

 

besloten zitting

 

Financiën

G.7.Betekening dwangbevelen - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 juni 2021

 

Samenstelling selectiecommissie Maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.