Boechout

Zitting van 21 maart 2023

Van 11:00 uur tot 11:05 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2023

 

Resultaat diensthoofd Welzijn

 

KENNISNAME

Kennisname

Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de aanwervingsproef voor diensthoofd welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2023