Voorgeschiedenis

Goedkeuring van het gemeentelijk reglement openbare markten en ambulante handel door de gemeenteraad van 31 mei 2021.

Opstart van de wekelijkse markt in Vremde op 2 september 2021.

Feiten en context

- Het verplicht inschrijvingsgeld van € 20 voor registratie via e-loket in het register voor een vaste plaats is niet meer zinvol en kan beter afgeschaft worden. De betaling ervan kan omzeild worden door eerst een periode een losse plaats te benemen en vervolgens over te schakelen naar een vaste plaats.

- Volgens het huidig reglement start een nieuwe ondernemer met een startabonnement  van 3 maanden voor een vaste standplaats. Zonder opzeg wordt dit  stilzwijgend verlengd naar een jaarabonnement. Een aantal ondernemers/marktkramers hebben na 3 maanden opgezegd omdat zij de kost van een jaarabonnement te hoog vinden. Doordat onze markt nog nieuw is en nog moet groeien vinden sommigen het een te groot risico om zich te engageren voor een heel jaar. Bij navraag blijkt dat zij die twijfelen wel bereid zouden zijn om een kwartaalabonnement te nemen. Een jaarabonnement heeft als voordeel dat men zeker is van zijn plaats gedurende een jaar maar aangezien er momenteel voldoende plaatsen zijn kan dit voordeel nu niet als argument gebruikt worden.

- Opschorting abonnement voor seizoensgebonden artikelen tijdens de periodes van non-activiteit: dit werd niet voorzien in ons reglement maar is wenselijk om dit op te nemen om dit soort kramen te kunnen blijven aantrekken.

Advies

De voorgestelde aanpassingen in het reglement zijn wenselijk om te vermijden dat ondernemingen na afloop van het startabonnement hun standplaats opzeggen en om nieuwe marktkramers te kunnen blijven aantrekken.

Juridische grond

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10.

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40.

Financiële gevolgen

Er zijn door de aanpassing van het reglement geen wijzigingen in de financiële gevolgen voor de inkomsten die gegenereerd worden uit de betalingen van de abonnementen voor de standplaatsen en de retributies voor gebruik van elektriciteit.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepast gemeentelijk reglement ambulante handel, zoals toegevoegd in bijlage, goed.