Gemeente Boechout

Zitting van 20 december 2021

Van 20:10 uur tot 23:05 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad – Bekrachtiging – Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 7 december 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 november 2021 - Stemming

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 29 november 2021 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 aanpassing 2021 - Stemming

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2021 en de vastgestelde kredieten voor 2022 van het autonoom gemeentebedrijf, vastgesteld door de raad van bestuur, goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Bijlage1_Doelstellingenboom_AGB_2020_2025_Aanpassing 2021.pdf Download
Meerjarenplan_AGB_2020_2025_aanpassing_2021.pdf Download
Bijlage2 Investeringen MJP 2021 AGB Boechout.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 en de  kredieten 2022 deel gemeente - Stemming

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de kredieten van 2022 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die nominatief zijn aangeduid aan het college van burgemeester en schepenen toe (bijlage 3)

Artikel 4

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Bijlage1_Doelstellingenboom_2020_2025_Aanpassing 2021.pdf Download
Bijlage3 Investeringen MJP 2021 Gemeente Boechout.pdf Download
Bijlage2_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2021_v20211213.pdf Download
Presentatie MJP 2021.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2022 -  Stemming

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het besluit van raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 aangaande het vaststellen van zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021, en aangaande het vast stellen van de kredieten 2022 goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Bijlage2_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage3 Investeringen MJP 2021 Gemeente Boechout.pdf Download
Bijlage1_Doelstellingenboom_2020_2025_Aanpassing 2021.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2021_v20211213.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Amendement 1 - Statutenwijziging AGB - Stemming

Stemming

Het amendement wordt verworpen en behaalt

 

9 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

14 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Amendement 2 - Statutenwijziging AGB - Stemming

 

Geen stemming

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Statutenwijziging AGB Boechout - Stemming

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters en Greet Van Brussel

3 onthoudingen

Wally Liekens, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 – Opheffing opdracht commissaris-revisor

In artikel 21 van de statuten wordt de zin “De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.” opgeheven.

 

Artikel 43 van de statuten, met betrekking tot de commissaris-revisor, wordt opgeheven.

 

Artikel 2 – Kapitaalverhoging

Het maatschappelijke en statutaire kapitaal te verhogen met 1.955.235,81 EUR.

 

Het maatschappelijke en statutaire kapitaal te verminderen met 1.905.235,81 EUR door aanzuivering van de verliezen om het te brengen tot 50.000,00 EUR.

 

Artikel 6, eerste lid van de statuten wordt vervangen door: “Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 50.000,00 euro.”

 

Artikel 3 – Bekendmaking

Deze statutenwijziging, evenals de gecoördineerde statuten, worden bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 4 – Coördinatie statuten

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van het AGB goed zoals opgenomen in de gecoördineerde versie als bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links STATUTEN AGB VERSIE DECEMBER 2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Herfinanciering AGB - Stemming

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

4 stemmen tegen

Wally Liekens, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 – Vervroegde terugbetaling

De gemeenteraad aanvaardt de vervroegde terugbetaling van de lening door het AGB Boechout aan de Gemeente Boechout voor een bedrag van 3.902.150 EUR.

 

Na deze terugbetaling zal het AGB Boechout nog een saldo van 7.986.717,15 EUR

verschuldigd zijn aan de Gemeente Boechout

 

Artikel 2 – Leningsovereenkomst

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst zoals bijgevoegd in bijlage goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 stemmen tegen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Boechout, zoals toegevoegd in bijlage, goed

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur Boechout 2022.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Wally Liekens

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze belasting is een contantbelasting en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.

 

Artikel 2 - Belastbare grondslag en tarief

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Normale procedure:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 EUR voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op  het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot g), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) en h) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

B. Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

134,10 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

139,10 voor een duplicaat

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

124,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

129,40 euro voor een duplicaat

 

C. Spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

101,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

106,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

91,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

96,90 euro voor een duplicaat

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot g),van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

101,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

106,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) en h) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

101,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

106,90 euro voor een duplicaat

 

• Attest voor immatriculatie van vreemdelingen

5,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen

10,00 euro voor een nieuwe reispas

0,00 euro voor kinderen van minder dan 18 jaar

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

- Paspoorten in dringende procedure

210 euro voor  -18j

240 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Paspoorten in superdringende procedure met gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

300 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in dringende procedure

210 euro voor -18j

230 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in superdringende procedure met
 gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

290 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

 

• Rijbewijs in bankkaartmodel

5,00 euro voor een nieuw rijbewijs

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

5,00 euro voor een nieuw voorlopig rijbewijs

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Internationaal rijbewijs

5,00 euro voor een nieuw internationaal rijbewijs

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

Artikel 3 - Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  1. de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos dienen afgeleverd te worden door het gemeentebestuur,
  2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd (de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk),
  3. de gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook instellingen van openbaar nut,
  4. de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen betreffende het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg, aanvragen voor uittreksel uit de bevolkingsregisters dienstig voor sociale doeleinden of aanvragen naar aanleiding van ingebrekestelling door sociale instellingen.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het reglement geldt tot 31 december 2025, behoudens herzieningen van de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Wally Liekens, Filip Peeters en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving en tarief

De gemeente Boechout heft met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, een jaarlijkse belasting van 3.000 € per mast of pyloon die zich op haar grondgebied bevindt in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

         Mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op een dak of een andere bestaande constructie, met een gezamelijke hoogte van minimaal 20 meter

         Pyloon: een individuele verticale constructie die opgericht wordt op niveau van het maaiveld met een hoogte van minimaal 20 meter

 

Artikel 2 - Belastingtermijn

Deze belasting is jaarlijks betaalbaar op basis van een vordering van ons bestuur. De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 1 oktober van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.

 

Artikel 3 - Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de masten en pylonen. De eigenaar van de constructie en/of de grond waarop de masten en pylonen werden opgericht is mee hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

Artikel 4 - Aangifteplicht

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 2 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgens op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang het een eerste, tweede derde of vierde en volgende overtreding betreft.

 

Artikel 5 - Vrijstellingen

Masten en pylonen die geplaatst worden op het grondgebied Boechout-Vremde met het oog op het voortbrengen van energie op alternatieve wijze (windmolens en andere vormen van groene stroom).

 

Artikel 6 - Inkohiering

De belasting en de verhoging wordt ingekohierd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 7 - Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet wordt kosteloos de door de financieel beheerder aan de belastingplichtige gestuurd.

 

Artikel 8 - Bezwaar

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen).

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

 

Artikel 9 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Molenbeekbron - Natuurpunt - Gebruiksovereenkomst voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken - Stemming

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Beleidsondersteuning - Bekrachtiging besluit burgemeester - Stopzetting jacht op houtduiven en de bestrijding ervan met vuurwapens op percelen A 239 w, en y, A 241 a, A 247 b, A 248 en A 249 te Vremde omwille van openbare veiligheid en overlast - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 30 november 2021 om de jacht  op houtduiven en de bestrijding ervan met vuurwapens op deze percelen te verbieden omwille van de hierboven aangehaalde redenen.

Artikel 2

De jachtrechthouder, pachter, eigenaar van deze grond, natuurinspectie van ANB en de

lokale politie worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Besluit burgemeester 2021 11 30 - jacht_.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Vernieuwd reglement materialenbank - Stemming

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Uitleenreglement materialenbank Vrijetijd DEF.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst - Casusregisseur intrafamiliaal geweld - Family justice center Antwerpen - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Family Justice Center- Veilig Thuis Antwerpen, zoals toegevoegd in bijlage, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Subsidie voor projecten 2021 - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden - Kennisname

KENNISNAME

Artikel 1

Een subsidie van 10.990 euro wordt toegekend aan het project in Congo van de werkgroep Broederlijk Delen, ingediend door Miecke Rutges.

Broederlijk delen wil samen met hun Congolese partnerorganisatie in de provincie Kwilu inzetten op de strijd tegen de voedselonzekerheid en voor integrale rurale ontwikkeling. Broederlijk delen ondersteund de rurale gemeenschap en families bij het uitbouwen van duurzame familiale landbouw en een zelfstandige boerenbeweging die mee invloed kan uitoefenen op het beleid.

 

Artikel 2

Een subsidie van 10.000 euro wordt toegekend aan een herbebossingproject in Senegal van Ondernemers Zonder Grenzen vzw, ingediend door Werner Sels.

De doelstelling van het project is het herbebossen van Sahelgebied. De aanleg van agrobossen en het verbeteren van de ecologische problemen in de Sahel komen de socio-economische situatie van de plaatselijke bevolking ten goede.

 

Artikel 3

Een subsidie van 7.200 euro wordt toegekend aan het project Rambia School in Oeganda ingediend door Wereld-Missiehulp, ingediend door Ilona De Coster.

De subsidie zal dienen om een school te bouwen die kansarmen kinderen de mogelijkheid bied op een betere toekomst. Het project voorziet in de verdere uitbouw van de Rambia School met een klassenblok van 3 klassen voor kansarme kinderen, waaronder 120 wezen.

 

Artikel 4

Een subsidie van 7.200 euro wordt toegekend aan het project van Lake Bunyonyi Secondary school ingediend door Inge Van Der Biest. Dit kleinschalig project wil de secundaire school ondersteunen zodat de armste jongeren uit de omliggende dorpen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zo sterker in het leven te staan.

De renovatie van de enkele klaslokalen en de leraarskamer staan dit jaar voorop zodanig dat er degelijke lokalen zijn om les te kunnen geven en goede leerkrachten te trekken en te houden.

 

Artikel 5

Een subsidie van 5.000 euro wordt toegekend aan het project van Sawes in samenwerking met Sevapur, ingediend door Gerd Bridts. Het project is een dorp waar kastelozen en armen uit de laagste kasten van de samenleving, hun thuis gevonden hebben en een nieuwe gemeenschap vormen die ondertussen erkend is geworden door de Indische regering. Voor het meisjeshome van de Annai Lea school in Sevapur vragen zij financiële middelen voor 105 meisjes stapelbedden drie hoog met matrasjes. De meisjes slapen nu op beton met rieten matjes wat oncomfortabel is, koud in de winter en gevaar geeft door het ongedierte dat in de matjes kruipt. Er zal ook plaats gewonnen worden door in de hoogte te slapen. Het gaat om in totaal om 35 bedden, 3 hoog, met 105 matrasjes.

 

Artikel 6

Een subsidie van 5.000 euro wordt toegekend aan het project Jeugoteca Sin Fin in Argentinië, ingediend door Marian Lesage.

Het doel is het bevorderen van de communicatievaardigheden van jongeren uit de wijk en van de organisatie. Dit draagt bij tot het verhogen van de weerbaarheid van de jongeren en leert hen op te komen voor hun rechten. Er worden ludieke, culturele en artistieke activiteiten aangeboden.

 

Artikel 7

Een subsidie van 4.860 euro wordt toegekend aan het project van Young Africa Namibia, ingediend door Yvette Bellens-Bosma. Het project beoogt de ontwikkeling van kansarme jongeren tussen 15 jaar en 25 jaar. Praktisch onderwijs en inkomens genererende projecten bieden jongeren de kans om een menswaardig bestaan op te bouwen.

 

Artikel 8

Een subsidie van 4.500 euro wordt toegekend aan het project FMO in Congo , ingediend door de Wereldwinkel van Boechout-Hove.

De subsidie wordt gebruikt om in 2021 in Kamilombe en vier omliggende dorpen de landbouwproductie te starten en kippen te kweken om zo in hun eigen inkomen te voorzien. Dit zal gebeuren op het platteland waar er weinig tewerkstelling is. En geeft ook een impuls aan de plaatselijke vrouwengroep. De budgetten zullen aangewend worden voor de financiering van beroepsopleidingen.

 

Artikel 9

Een subsidie van 4.000 euro wordt toegekend aan het project zuiver water voor Dilolo Congo, ingediend door Linda Willemsen. Het gebied waar Jef Augustijnen al jaren actief is.

De subsidie zal dienen om zuiver water te voorzien in alle gebouwen van de missiepost.  Dit wordt uitgevoerd in 3 fases. Ze werken voor de uitvoering met een lokale partner ONG Centre d’encadrement piscicole de Dilolo.

 

Artikel 10

Een subsidie van 3.000 euro wordt toegekend aan het project Kebene ingediend door Christ’l Vanderheyden. Kebene Children’s home is een kleinschalig project dat wees-en straatkinderen opvangt in Kenia. Het doel is om de kinderen een goede basis te geven en dat ze zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. De budgetten zullen ingezet worden voor de algemene werking en de extra kosten die er zijn door de corona crisis.

 

Artikel 11

Een toelage van 3.250 euro wordt toegekend aan educatieprojecten in Boechout ingediend door Luk Fabry (wereldwinkel Boechout). Wereldwinkel Boechout wil in eerste instantie de filosofie van “fair-trade” zo ruim mogelijk uitdragen. Zij willen de gemeenschap van Boechout-Vremde  zo veel mogelijk informeren over alle aspecten van eerlijke handel en de mensen sensibiliseren om actief mee te werken bij het tot stand komen van een rechtvaardige wereldhandel.

Dit gebeurt via allerlei werkvormen : info-sessies, participatie aan  allerlei activiteiten, vormingssessies en  educatieve activiteiten. De winkel zelf  is uiteraard ook een belangrijk medium om onze kernopdracht in praktijk te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Prijs van de gemeente 2021 - Toekenning - Stemming

BESLUIT

Enig artikel

De "Prijs van de gemeente" 2021 wordt toegekend aan de vzw Aiky's Weij.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021