Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
G.8. AGB aanpassing MJP 2024 Schema M3 - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.9. AGB aanpassing MJP 2024 Schema M3 - Stemming Gemeenteraad 29/01/2024 31/01/2024
G.2. AGB aanpassing MJP Schema M - Stemming AGB Raad van bestuur 29/01/2024 31/01/2024
G.3. Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2023 - Stemming Gemeenteraad 18/12/2023 21/12/2023
G.5. Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2024 -  Stemming Gemeenteraad 18/12/2023 21/12/2023
G.4. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 en de kredieten 2024 deel gemeente - Stemming Gemeenteraad 18/12/2023 21/12/2023
G.2. Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW en de kredieten 2024 - Stemming Raad voor maatschappelijk welzijn 18/12/2023 21/12/2023
G.2. Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2023 - Stemming AGB Raad van bestuur 18/12/2023 21/12/2023
G.2. Jaarrekening 2022 - gedeelte gemeente - Stemming Gemeenteraad 26/06/2023 27/06/2023
G.3. Jaarrekening 2022 - gedeelte OCMW - Stemming Gemeenteraad 26/06/2023 27/06/2023
G.4. Jaarrekening AGB 2022 - Stemming Gemeenteraad 26/06/2023 27/06/2023
G.8. Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Jaarrekening 2022 - Advies - Stemming Gemeenteraad 26/06/2023 27/06/2023
G.2. Jaarrekening 2022 - Stemming Raad voor maatschappelijk welzijn 26/06/2023 27/06/2023
G.2. Jaarrekening 2022 - Stemming AGB Raad van bestuur 26/06/2023 28/06/2023
G.9. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2022 - Advies - Stemming Gemeenteraad 27/03/2023 03/04/2023
6. Schoonmaakonderhoud gemeentelijk patrimonium - Goedkeuring gunning College van burgemeester en schepenen 07/02/2023 15/02/2023
1. nachtwerk - overweg Alexander Franckstraat Burgemeester besluiten 24/01/2023 31/01/2023
G.14. Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2022 - Stemming Gemeenteraad 19/12/2022 21/12/2022
G.16. Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2023 -  Stemming Gemeenteraad 19/12/2022 21/12/2022
G.15. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2022 en de kredieten 2023 deel gemeente - Stemming Gemeenteraad 19/12/2022 21/12/2022
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.