Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
G.12. Retributie op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van IIOA in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet en op het leveren van administratieve prestaties en administratieve stukken van de dienst omgeving - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 27/05/2024 29/05/2024
G.13. Retributie voor het  uitvoeren van een conformiteitsonderzoek - Stemming Gemeenteraad 27/05/2024 29/05/2024
G.5. Retributie op beperkt parkeren in blauwe zone - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 25/03/2024 27/03/2024
G.11. Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.12. Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.20. Retributie  voor het ter beschikking stellen van restanten en andere goederen - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.19. Retributie gebruik buitenschoolse kinderopvang - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.14. Retributiereglement vastgoedinformatie - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.13. Vaststellen modaliteiten verhuur autostaanplaats - Stemming Gemeenteraad 26/02/2024 29/02/2024
G.3. Retributie ophalen snoeihout - AJ 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 25/09/2023 28/09/2023
G.4. Retributie voor het ophalen van grof huisvuil op afroep - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming Gemeenteraad 25/09/2023 28/09/2023
G.5. Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming Gemeenteraad 26/06/2023 27/06/2023
G.3. Retributie op het gebruik van de sportinfrastructuur van het AGB - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming AGB Raad van bestuur 22/05/2023 23/05/2023
G.8. Retributie op het gebruik van socioculturele infrastructuur - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming Gemeenteraad 22/05/2023 23/05/2023
19. Kosten gebruikers benedenlokaal Bunderhoeve College van burgemeester en schepenen 28/02/2023 08/03/2023
20. Open seniorennamiddag Bunderhoeve College van burgemeester en schepenen 28/02/2023 08/03/2023
G.2. Financiën - Retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en GFT met diftar AJ2023-2025 - Stemming Gemeenteraad 27/02/2023 07/03/2023
11. Tarieven sportkriebel zomer - externe partner College van burgemeester en schepenen 31/01/2023 08/02/2023
G.7. Retributiereglement betreffende de standplaatsen op de openbare markt  - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming Gemeenteraad 30/01/2023 02/02/2023
G.10. Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk -  Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming Gemeenteraad 19/12/2022 21/12/2022
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.